09 224 89315

Huoltopalvelua isoon ja pieneen hätään

Kiinnitämme suunnittelussa ja valmistuksessa erityistä huomiota laatuun, minkä tavoitteena on toimittaa asiakkaille huoltovapaita tuotteita, mutta siitä huolimatta joskus käy niin, että tuotteemme kaipaavat huoltoa. Silloin riennämme viipymättä apuun, tai toimitamme vähintään ohjeet tilanteessa toimimiseen. Ethän siis epäröi olla meihin yhteydessä, mikäli havaitset tuotteissasi vikaa.  Olemme apunasi.

Ota meihin yhteyttä

Teemme tuotteet ja asennukset erityisellä tarkkuudella

vähentääksemme tarvetta huoltoon 


Kokeneet asentajamme hoitavat asennuksen kymmenien asennusprojektien kokemuksella ja pitävät huolen siitä, että asiakkaan käyttö alkaa saumattomasti. Testaamme tuotteet tuotantolaitoksellamme ennen asennusta, millä pyrimme välttämään elektroniikalle tyypillisten kipupisteiden aiheuttamat huoltotarpeet, kuten viallisten virtalähteiden vaihtaminen, huonojen kaapeliliitäntöjen korjaaminen tai huolimattomasti tehtyjen juotosten aiheuttamat yhteyshäiriöt. Perusteellisella testauksella ja huolella suoritetulla asennuksella säästämme asiakkaan euroja, eikä huoltoautoamme tarvitse katsella sälekaihtimien läpi tiuhaan.

Mikäli kuitenkin tarvitsette huoltoamme paikalle, tapahtuu se hallitusti ja viipymättä. Teemme ensin puhelimessa lähtötilannekartoituksen kysymällä olennaiset tiedot tapahtuneesta ja ulkoisesti havaittavista asioista. Mikäli tilanne vaatii, ohjeistamme asiakkaan tekemään tarvittavat tarkistukset ensin itse. Edellä mainituista saadun tilannekuvan perusteella luomme suuntaviivat huollolle, ja tartumme heti härkää sarvista.

Pyrimme ensisijaisesti hoitamaan huoltotoimenpiteet tuotantolaitoksessamme, mutta ymmärrämme, että kohteesta riippuen huolto vaatii välillä myös paikan päällä käymistä. Mikäli mahdollista, pyydämme asiakkaitamme lähettämään vialliset tuotteet/osat käyttämillämme kuljetussopimuksilla meille, johon vastaamme tarvittaessa välittömin varaosatoimituksin. 

Kerro meille miten voimme auttaa!

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Digitekno Oy
Ajurintie 13
03100 Nummela

Y-tunnus: 2196336-7

Muut yhteystiedot:
Puh: 09 224 8930
Sähköposti (rekisteriasiat): info@digitekno.fi

2. Yhteydenotto rekisteriä koskevissa asioissa

Yhteydenotto osoitetaan kirjallisena kohdan 1. osoitteeseen tai sähköpostilla kohdassa 1. esitettyyn sähköpostiosoitteeseen. Digitekno Oy:n edustaja vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin viipymättä ja kohtuullisessa ajassa siitä, kun yhteydenotto on saapunut. .

3. Rekisterin nimi

Digitekno Oy:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot

Digitekno Oy käyttää sivustoillaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeet voi kieltää säätämällä selaimen asetuksia.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Digitekno Oy:n asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internet -lähteistä sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Rekisterin tietoja ylläpidetään nimetyn tietojenkäsittelijän toimesta manuaalisesti.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Muutospyyntö osoitetaan kirjallisena kohdan 1. osoitteeseen tai sähköpostilla kohdassa 1. esitettyyn sähköpostiosoitteeseen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.