Teemme katseen ja käytön kestävää elektroniikkaa

 Toimintamme lähtökohtana on elinkaariajattelu, joka lähtee liikkeelle kestävistä materiaalivalinnoista, keskittyy matkan aikana tuotteidemme pitkän käyttöiän varmistaviin tuotantomenetelmiin sekä huolelliseen testaamiseen, ja päättyy asiakkaan hyväksymään toimitukseen. Haluamme toimittaa asiakkaillemme tuotteita, joissa on huomioitu asiakkaan toiveet ja ulkonäkövaatimukset, ja saatu ne sopusointuun omien laatuvaatimustemme kanssa. 

Pidämme aina huolta, että valmistukseen päätyessään tuotteemme ovat käyneet läpi kriittisen tarkastelun, jossa niiden suunnittelua ja valmistusta arvioidaan laadun, kestävyyden, ympäristövaikutusten sekä visuaalisen ilmeen kautta. Elektroniikkalaitteiden suunnittelussa ja valmistuksessa on ensisijaisen tärkeää huomioida tuotteiden turvallisuus ja viranomaismääräysten täyttyminen, mikä toimii kompassinamme kaikessa tekemisessämme.

Ota meihin yhteyttä
Elektroniikkasuunnittelu

Elektroniikkasuunnittelu


Suunnittelemme niin piirikortit, piirikaaviot kuin näyttölaitteiden LED-elektroniikan laajaan kokemukseen ja syvälliseen asiantuntemukseemme nojaten.

Tutustu lisää
Mekaniikkasuunnittelu

Mekaniikkasuunnittelu


Elektroniikka vaatii ympärilleen niitä suojaavat ohutlevy- ja teräsosat, jotka taipuvat käsittelyssämme edistyneimpiä 2D/3D -ohjelmia hyödyntämällä.

Tutustu lisää
Ohjelmistosuunnittelu

Ohjelmistosuunnittelu


Rakennamme LED-näyttölaitteitamme ohjaavia sulautettuja järjestelmiä monipuoliseen käyttöön erilaisia ympäristöjä (Linux,  Windows jne.) soveltaen.

Tutustu lisää
Sähkösuunnittelu

Sähkösuunnittelu


Autamme myös sähkösuunnittelussa siltä osin, mitä laitteidemme asennus edellyttää sähkö- ja datakaapeloinnilta, ja millä tavalla laitteemme liitetään kohteen kaapelointiin.

Kysy meiltä lisää
Laitekokoonpano

Sopimusvalmistus


Valmistamme laitekaapit, ohjauskaapit ja kytkentäkotelot ammattitaitoisella otteella. Saamme asiakkailta usein kiitosta toimitusvarmuudestamme.  

Tutustu lisää
kaapelisarjojen valmistus

Kaapelisarjojen valmistus


Valmistamme kaapelisarjat kaikenlaisilla kaapeleilla ja liittimillä,  niin pieniin kuin suuriin tarpeisiin. Kysy meiltä ennen kaikkea erikoiskaapeleista.

Tutustu lisää
Asennus

Asennus

Kokeneet ja asiantuntevat asentajamme hoitavat asennuksen tarvittaessa puolestasi. Tarjoamme samalla myös käyttökoulutuksen.

Kysy meiltä lisää
Huolto

Huolto


Olemme realisteja eli tiedostamme laitteiden vaativan joskus myös huoltoa. Takuuajan jälkeen tarjoamme erillisen huolto- ja ylläpitosopimuksen.

Tutustu lisää

Varmistamme laadun huolellisella

testauksella ja dokumentoinnilla 

 

Olemme saaneet asiakkailtamme erityistä kiitosta toimitusvarmuudestamme, joten tiedämme testaamisen tuottavan meille ja ennen kaikkea asiakkaillemme haluttuja tuloksia. Panostamme testaamiseen ja ympäristöystävälliseen tuotantoon hävikkiä, reklamaatioita ja logistiikkakuluja vähentääksemme, millä autamme asiakkaitamme myös saavuttamaan heidän ympäristö- ja laatujärjestelmiinsä sisältyviä tavoitteitaan. Esimerkkinä tasalaatuisesta tuotannosta ja onnistuneesta testaamisesta voidaan pitää asiakkaaltamme Promeco Group Oy:ltä saatua viimeaikaista näyttöä 99,6 % toimitusvarmuudesta ja pyöreää nollaa osoittavasta reklamaatioiden määrästä.

Testaamme kaikki tuotteet sekä osissa että lopputuotteena. Tuotteiden huolellisella testaamisella lunastamme asiakaslupauksemme eli sen, että asiakas saa meiltä laadukkaat ja pitkäikäiset elektroniikkalaitteet, joiden toimivuudesta ei tarvitse murehtia. Testausmenetelminä sovellamme mm. vanhennusta sekä tuotekohtaisia testilaitteita ja -ohjelmistoja. Tiedämme myös mihin turvautua, mikäli toimituksen tuotteet edellyttävät laboratoriotestausta, kuten EMC- ja LVD-testit tai olosuhdetestit.

Dokumentointi mahdollistaa 

tuotteiden jäljitettävyyden Mikäli perusteellisesta tuotteiden testaamisesta huolimatta asiakkaallemme päätyy tuotteita, jotka eivät täytä niille asetettuja laadullisia vaatimuksia tai joissa on viallisia komponentteja, kykenemme huolellisen ja yksilöivän dokumentointimme avulla jälijittämään kyseisen valmistuserän, ja minimoimaan sen myötä asiakkaalle koituvat vahingot. 

Dokumentointityötämme helpottaa moderni toiminnanohjausjärjestelmämme, jota tukee itse kehittämämme sarjanumerotietokanta ja dokumenttiarkiston käyttöliittymät. Kaikki tuotteemme ja dokumenttimme yksilöidään sarjanumeroin ja koodein, minkä avulla kykenemme jäljittämään tarvittaessa varaosia, komponentteja tai lopputuotteita vuosienkin takaa ja yhdistämään ne oikeaan valmistuserään. 

Laadimme tarvittaessa ja asiakkaan niin halutessa asiakas- ja projektikohtaiset tuotantodokumentit, jotka siirtyvät meidän puhtaaksi piirtämisen jälkeen asiakkaan omistukseen.  Asiakkaan on siis mahdollista ulkoistaa meille tuotesuunnittelunsa dokumentointeineen joko kokonaan tai osittain. 

Yhteydenottolomake

Kyllä, haluan vastaanottaa Digiteknon satunnaisen säännöllisen uutiskirjeen
Ei, vältän turhaa postia, mutten siitä huolimatta halua Digiteknon uutiskirjettä

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Digitekno Oy
Ajurintie 13
03100 Nummela

Y-tunnus: 2196336-7

Muut yhteystiedot:
Puh: 09 224 8930
Sähköposti (rekisteriasiat): info@digitekno.fi

2. Yhteydenotto rekisteriä koskevissa asioissa

Yhteydenotto osoitetaan kirjallisena kohdan 1. osoitteeseen tai sähköpostilla kohdassa 1. esitettyyn sähköpostiosoitteeseen. Digitekno Oy:n edustaja vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin viipymättä ja kohtuullisessa ajassa siitä, kun yhteydenotto on saapunut. .

3. Rekisterin nimi

Digitekno Oy:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot

Digitekno Oy käyttää sivustoillaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeet voi kieltää säätämällä selaimen asetuksia.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Digitekno Oy:n asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internet -lähteistä sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Rekisterin tietoja ylläpidetään nimetyn tietojenkäsittelijän toimesta manuaalisesti.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Muutospyyntö osoitetaan kirjallisena kohdan 1. osoitteeseen tai sähköpostilla kohdassa 1. esitettyyn sähköpostiosoitteeseen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

Suosittelijoitamme

"Vaadimme kaikilta toimittajiltamme huippuluokan osaamista ja kansainvälisten laatustandardien täyttämistä. Digiteknon tuotteet ovat olennainen osa vaativan teknologian ratkaisujamme, ja ne täyttävät korkean vaatimustasomme."

Biolin Scientific Oy

Production

"Digitekno on pitkäaikainen yhteistyökumppanimme ja toimittajana joustava ja luotettava. Digiteknon tuotteet ovat laadukkaita ja ne saapuvat ajallaan. Voimme hyvällä syyllä suositella yhteistyötä myös muille."

Promeco Group Oy

Warehouse