Tehdään yhdessä parempaa huomista


Yhteinen ympäristömme ansaitsee jokaisen toimijan, niin yritysten kuin yksityishenkilöiden tekemiä pieniä ja suuria tekoja, joilla vähennetään ympäristön kuormitusta. Me Digiteknolla pidämme huolta laadun ja ympäristön huomioimisesta kaikissa toiminnoissamme tuotteiden myynnistä niiden kierrätykseen ja mikäli mahdollista, edellytämme samaa yhteistyökumppaneiltamme. Haemme kestäviä ratkaisuja, joiden takana on helppo seistä. Toimintaamme ohjaavat ISO14001 ja ISO9001 standardit, SER-tuottajavastuu sekä Rinki pakkausten tuottajavastuu.

ISO9001 laadun takeena ja ISO14001 ympäristön vartijana

Laatujärjestelmäämme kuuluvat olennaisena osana ISO9001 laatu- ja ISO14001 ympäristösertifikaatit, jotka toimivat takeena sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajia koskevien lakien ja velvoitteiden noudattamiselle. Välitämme niiden kautta asiakkaillemme viestiä vastuullisista hankinnoista, joita tehdessään asiakas voi arvioida vastaanottamansa tuotteen lisäksi myös sen valmistamiseen liittyvät työvaiheet sekä ympäristön huomioimisen kaikessa toiminnassa tuotteen koko elinkaaren ajan, komponenttihankinnoista elektroniikkatuotteiden asianmukaiseen hävittämiseen.

SER-tuottajavastuulla suunnitelmallisuutta kierrätykseen

SER-tuottajavastuun hoitaminen eli käytännössä tuottajayhteisöön kuuluminen on pakollinen, lakisääteinen velvollisuus ja koskee kaikkia tuottajia (maahantuojat ja valmistajat) eli toisin sanoen kaikkia, jotka saattavat sähkö- ja elektroniikkalaitteita Suomen markkinoille. Elinkaarensa päähän tulleet romutettavaksi tarkoitetut sähkö-ja elektroniikkalaitteemme saattavat sisältää aineita, jotka voivat olla haitallisia ympäristölle. Sen vuoksi SER-jätteeksi lukeutuvat laitteemme on tärkeää toimittaa asianmukaisesti kierrätykseen, jotta kaikki materiaalit voidaan joko hyödyntää jatkossa tai hävittää turvallisesti. Käytöstä poiston jälkeen Digiteknon valmistamat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa veloituksetta SER-tuottajayhteisön hallinnoimiin kierrätyspisteisiin (ks. palautuspisteet tästä).

Rinki tuottajavastuulla pakkausjätteistä kestävästi eroon

Pakkausten tuottajavastuu on Digiteknolle lakisääteinen velvoite, mikä tarkoittaa sitä, että Digitekno Oy vastaa omien pakkaustensa asianmukaisen kierrättämisestä. Digiteknolla on velvollisuus järjestää pakkausjätteidensä keräys ja kierrätys kokonaisuudessaan. Kuuluessaan Rinki tuottajavastuuyhteisöön tulee Digiteknon raportoida vuosittain käyttämiensä pakkausmateriaalien määrät Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:lle. Jätelaissa ja pakkausasetuksessa on myös säädetty tuottajien vastuulle valtakunnalliset tavoitteet ja vaatimukset pakkausten kierrätykselle ja uudelleenkäytölle, jotka on toteutettava Suomessa.